Munkatársaink

Név Tanszék Beosztás Szoba Telefon
Andai Attila Analízis és Operációkutatás egyetemi docens H228 463-3127
Arnasli Yahya Algebra és Geometria doktorandusz H221 463-2644
Balla-Seethalerné Béla Szilvia Algebra és Geometria egyetemi adjunktus H221 463-2665
Barabás Béla Sztochasztika ny. egyetemi docens H502 463-1111/5905
Beke Márton Algebra és Geometria doktorandusz - -
Benyovszky Mária Algebra és Geometria tanszéki adminisztrátor H222 463-⁠⁠2645
Boda Lívia Analízis és Operációkutatás egyetemi tanársegéd H.404 463-2482
Bodrogné Réffy Júlia Anna Analízis és Operációkutatás egyetemi adjunktus H310 463-5142
Bolla Marianna Sztochasztika egyetemi tanár H502 463-1111/5902
Bugár Dávid Algebra és Geometria doktorandusz H223 463-5704
Burai Pál Analízis és Operációkutatás habilitált egyetemi docens H.402 463-1359
Bushra Basit Algebra és Geometria doktorandusz H221 463-1145
Bálint Péter Sztochasztika egyetemi docens H509 463-1111/5622
Bárány Balázs Sztochasztika egyetemi docens H506 463-1673
Chegaar Mouna Analízis és Operációkutatás doktorandusz H224/c 463-1857
Csicsman József Sztochasztika óraadó - -
Csima Géza Algebra és Geometria egyetemi adjunktus H662 463-2670
Dornai Zsófia Analízis és Operációkutatás doktorandusz H.668 463-1385
Eper Miklós Algebra és Geometria doktorandusz H664 463-2756
Erdélyi Márton Kristóf Algebra és Geometria egyetemi adjunktus H667 463-1785
Etesi Gábor Algebra és Geometria egyetemi docens H222 463-1750
Faragó István György Analízis és Operációkutatás egyetemi tanár H.407 463-5719
Farkas Lóránt Ernő Analízis és Operációkutatás egyetemi adjunktus H225 463-2475
Ferenczi Miklós Algebra és Geometria professor emeritus H405 463-1111/5675
Fábián Csaba Analízis és Operációkutatás egyetemi tanár H.403 -
Fülöp Otília Analízis és Operációkutatás egyetemi docens H.401 463-2690
G. Horváth Ákos Algebra és Geometria egyetemi tanár H222 463-2645
G. Horváth Ákosné Analízis és Operációkutatás tudományos főmunkatárs H228 463-3127
Gergi Miklós Intézet rendszergazda H313 463-2974
Gyenge Ádám Balázs Algebra és Geometria egyetemi adjunktus H505 463-1111/5678
Gyurkovics Éva Analízis és Operációkutatás címzetes egyetemi tanár H.407 463-2509
Halmschlager Andrea Algebra és Geometria mesteroktató H221 463-1145
Hegedűs Pál Algebra és Geometria egyetemi docens H505 463-2094
Horváth Erzsébet Algebra és Geometria címz. egyetemi tanár H445 463-1111/5670
Horváth Illés Sztochasztika óraadó IB115 463-3219
Horváth Miklós Tibor Analízis és Operációkutatás egyetemi tanár H226/c 463-2630
Horváth Márton Algebra és Geometria egyetemi adjunktus H221 463-2644
Horváth Róbert Analízis és Operációkutatás egyetemi docens H224/b 463-5129
István Péter Intézet rendszergazda H313 463-2974
Kalmár Boldizsár Algebra és Geometria egyetemi adjunktus H662 463-2670
Karátson János Analízis és Operációkutatás egyetemi tanár H224/b 463-5129
Keliger Dániel Sztochasztika doktorandusz H664 463-2756
Keszthelyi Gabriella Sztochasztika egyetemi adjunktus H503/c 463-1111/5906
Kiprono Kelvin Analízis és Operációkutatás doktorandusz H311 463-2314
Király Bálint Algebra és Geometria doktorandusz H664 463-2756
Kiss Krisztina Analízis és Operációkutatás egyetemi docens H.403 463-1384
Kiss Márton Analízis és Operációkutatás egyetemi docens H.404 463-2482
Kiss Sándor Algebra és Geometria egyetemi docens H667 463-1785
Kolumbán József Analízis és Operációkutatás egyetemi docens H.402 463-1359
Kornai András Algebra és Geometria egyetemi tanár H307 463-2557
Kovács Edith Alice Analízis és Operációkutatás egyetemi docens H.402 463-1298
Kovács Mihály Analízis és Operációkutatás egyetemi tanár H.401 463-2690
Kovács Sándor Analízis és Operációkutatás egyetemi adjunktus H.404 463-5719
Koós Krisztiánné Szilágyi Brigitta Algebra és Geometria egyetemi docens H662 463-2670
Kói Tamás Sztochasztika egyetemi adjunktus H510 463-1673
Kúsz Ágnes Sztochasztika doktorandusz H503/c 463-1111/5906
Lality-Kovács Tünde Sztochasztika egyetemi adjunktus H510 463-1111/5908
Lovas Attila Analízis és Operációkutatás egyetemi docens H224/b 463-5129
Lukács Erzsébet Algebra és Geometria egyetemi docens H505 463-1111/5671
Lángi Zsolt Algebra és Geometria egyetemi docens H221 463-1145
Lángné Lázi Márta Analízis és Operációkutatás ny. egyetemi docens H226/b 463-5705
Lóczi Lajos Analízis és Operációkutatás egyetemi adjunktus H.403 463-1384
Mala József Sztochasztika egyetemi adjunktus H510 463-1111/5908
Maróti Gábor Analízis és Operációkutatás doktorandusz H223 463-5704
Matolcsi Máté Analízis és Operációkutatás egyetemi tanár H224/a 463-3175
Mediya Bawakhan Al-Jammoor Sztochasztika doktorandusz H507 463-1101
Milkovszki Tamás Algebra és Geometria egyetemi adjunktus H667 463-1785
Mincsovics Miklós Analízis és Operációkutatás egyetemi adjunktus H.404 463-2482
Molnár Emil Algebra és Geometria ny. egyetemi tanár H222 463-1761
Molnár Lajos Gábor Analízis és Operációkutatás egyetemi tanár H310 463-5142
Molnár Zoltán Gábor Algebra és Geometria egyetemi adjunktus H308 463-1111/5661
Molnár-Sáska Gábor Algebra és Geometria ny. egyetemi adjunktus H221 463-2644
Molnárné Bitter Ildikó Sztochasztika adminisztrátor H312 463-2762
Molontay Roland Sztochasztika egyetemi docens H503/a 463-1111/5669
Morapitiye Sunil Algebra és Geometria doktorandusz H662 463-2670
Moson Péter Analízis és Operációkutatás címzetes egyetemi tanár H.401 463-2690
Mosonyi Milán Analízis és Operációkutatás egyetemi docens H666 463-5699
Nagy Attila Algebra és Geometria címz. egyetemi tanár H505 463-1111/5678
Nagy Gábor Péter Algebra és Geometria egyetemi tanár H505 4631111/5672
Nagy Ilona Analízis és Operációkutatás egyetemi adjunktus H309 463-5141
Nagy Katalin Analízis és Operációkutatás egyetemi docens H.404 463-2482
Nagy Marcell Sztochasztika doktorandusz H503/a 463-1111/5669
Nagy Noémi Analízis és Operációkutatás egyetemi adjunktus H310 463-5142
Nagyné Szilvási Márta Algebra és Geometria ny. egyetemi docens H221 463-2665
Nágel Árpád Analízis és Operációkutatás mesteroktató H.403 463-1384
Orgoványi Vilma Sztochasztika doktorandusz H507 463-1101
Pataki Gergely Analízis és Operációkutatás egyetemi adjunktus H225 463-2475
Pete Gábor Sztochasztika egyetemi docens H509 463-1653
Pfeifer Dániel Analízis és Operációkutatás doktorandusz H.402 463-2140
Pitrik József Analízis és Operációkutatás egyetemi docens H301 463-5699
Prok István Algebra és Geometria egyetemi docens H221 463-2644
Prokaj Rudolf Dániel Sztochasztika doktorandusz H507 463-1101
Rokob Sándor Sztochasztika doktorandusz H503/c 463-1111/5906
Ráth Balázs Sztochasztika egyetemi docens H663 463-1111/5904
Ráth Katalin Luca Analízis és Operációkutatás tanszéki ügyintéző H226 463-1857
Ráth Katalin Luca Analízis és Operációkutatás adminisztrátor H.226 463-1857
Rónyai Lajos Algebra és Geometria egyetemi tanár H505 463-1111/5676
Shanshan Wang Algebra és Geometria doktorandusz H221 -
Simon András Algebra és Geometria egyetemi docens H308 463-1111/5661
Simon Károly Sztochasztika egyetemi tanár H503/b 463-1676
Simon Richárd Analízis és Operációkutatás doktorandusz H309 463-5141
Simonovits András Analízis és Operációkutatás professor emeritus H.407 -
Svantnerné Sebestyén Gabriella Analízis és Operációkutatás egyetemi adjunktus H.404 463-2482
Szabados Tamás Sztochasztika ny. egyetemi docens H502 463-1111/5905
Szabó Szilárd Algebra és Geometria egyetemi docens H222 463-1750
Szabó Sándor Analízis és Operációkutatás egyetemi adjunktus H309 463-5141
Szebeni Piroska Algebra és Geometria óraadó H667 463-1785
Szekeres András Analízis és Operációkutatás külső óraadó - -
Szilágyi Zsombor Analízis és Operációkutatás doktorandusz H223 463-5704
Szirmai Jenő Algebra és Geometria egyetemi docens H222 463-1761
Szántai Tamás Analízis és Operációkutatás professor emeritus H.403 463-1397
Szász Domokos Sztochasztika professor emeritus H302 463-2527
Szép Gabriella Algebra és Geometria ny. adjunktus H405 463-1111/5675
Szőke Márton Sztochasztika doktorandusz H664 463-2756
Szűcs Zsolt Analízis és Operációkutatás mesteroktató H.404 463-2482
Sági Gábor Algebra és Geometria egyetemi docens H405 463-1111/5675
Sándor Csaba Sztochasztika egyetemi docens H506 463-1673
Takács Balázs Analízis és Operációkutatás egyetemi adjunktus H309 463-5141
Takács Bálint Máté Analízis és Operációkutatás egyetemi adjunktus H.668 463-1385
Tasnádi Tamás Péter Analízis és Operációkutatás egyetemi adjunktus H301 463-5699
Tóth Csaba Algebra és Geometria doktorandusz H505 463-1111/5674
Tóth Imre Péter Sztochasztika egyetemi docens H663 463-1111/5904
Tóth János Analízis és Operációkutatás címz. egyetemi tanár H311 463-2314
Varga Katalin Sztochasztika címz. egyetemi docens - -
Vetier András Sztochasztika ny. egyetemi docens H502 463-1111/5905
Vető Bálint Sztochasztika egyetemi docens H663 463-1111/5904
Vrana Péter Algebra és Geometria egyetemi docens H222 463-1761
Vágó Lajos Sztochasztika óraadó H503/c 463-1111/5906
Weiner Mihály Analízis és Operációkutatás egyetemi docens H666 463-2767
Wettl Ferenc Algebra és Geometria ny. docens H505 463-1111/5671