Bemutatkozás

A BME TTK Matematika Intézet 1998-ban alakult a karok matematika tanszékeiből. Évente több ezer mérnökhallgató oktatása mellett sikeres matematikusképzést is folytat BSc, MSc és PhD szinten. Matematikus oktatásaink sajátossága a számos alkalmazott matematikai terület megismertetése a mérnöki környezetből adódó kivételes lehetőségekre támaszkodva. A matematikus alapszak átalakítása során csökkentettük a kontakt óraszámot, de több egyéni illetve csoportos munkát írtunk elő és a tárgykínálatot is bővítettük a mostanában egyre fontosabb adattudományi tárgyakkal. Az intézet 5 tanszékből áll: Algebra Tanszék, Analízis Tanszék, Differenciálegyenletek Tanszék, Geometria Tanszék, Sztochasztika Tanszék. Nemzetközi szinten is jelentős kutatásokat folytatunk több területen, mint például a valószínűségszámítás és határterületei, az algebra és számítástudomány, az operációkutatás, a kvantum információelmélet és matematikai fizika.

Az Algebra Tanszéken folyó tudományos kutatások részben klasszikus algebrai struktúrák vizsgálatára irányulnak, részben pedig a számítástudománnyal, illetve az algebra és a számítástudomány határterületével kapcsolatosak. Az Algebra Tanszék főbb tudományos kutatási területei (lexikografikus sorrendben): Algebrai és aritmetikai algoritmusok, Algebrai és matematikai logika, Algebrai geometria, Automataelmélet, Computer algebra, Csoportelmélet, Diszkrét matematikai módszerek kommunikációs mérnöki alkalmazásai, Félcsoportelmélet, Hálóelmélet, Kombinatorikus számelmélet, Kommutatív algebra, Matematikai nyelvészet.

Az Analízis Tanszéken a folytonos matematika több területén folynak eredményes kutatások. Vezető kutatási területünk a kvantum információelmélet, az információgeometria, a kvantummechanikai állapottér geometriája. A numerikus funkcionálanalízis és a numerikus módszerek, az approximációelmélet, az inverz szóráselmélet, az operátoralgebrák és a matematikai kémia is a tanszéki kutatási profil lényeges részei.

A Differenciálegyenletek Tanszék egy klasszikus alkalmazott matematika tanszék, amelyen a legfontosabb kutatási területek magukba foglalják az operációkutatás, matematikai programozás, optimalizálás számos determinisztikus és sztochasztikus témáit és ezek alkalmazásait; közönséges és parciális differenciálegyenletek elméleti, numerikus és alkalmazási kérdéseit. Kollégáink dinamikai rendszerekkel, differenciálható operátorokkal, statisztikai elemzésekkel, idősorokkal és irányításelméleti problémákkal is foglalkoznak.

A Geometria Tanszék az egyetemmel egyidős. A tanszék oktatási tevékenység mellett magas szintű kutatást folytat négy témában; algebrai geometria és elméleti fizika geometriai vonatkozásai, diszkrét és konvex geometria, klasszikus nem-Euklideszi és homogén geometriák valamint számítógépi grafika és számítógépes modellezés témakörökben. Oktatása általában gépészmérnök, vegyészmérnök, mechatronikus, energetikus, terméktervező és matematikus hallgatók képzését érinti..

A Sztochasztika Tanszék a valószínűségszámításnak és határterületeinek kiemelkedő kutatóműhelye. Nemzetközi jelentőségű kutatási területeink: véletlen fraktálok matematikája, perkoláció és statisztikus fizika, kaotikus dinamikai rendszerek, spektrál klaszterezés, kölcsönható részecskerendszerek, bolyongások véletlen közegben, sztochasztikus analízis, véletlen gráfok és hálózatok, statisztika.