TDK-eredmények

Munkatársaink témavezetésével készült vagy matematikushallgatók által írt TDK-dolgozatok

2023 BME TDK

Hallgató Témavezető Dolgozat címe Szekció Helyezés
Pesti Patrik, Berty Márton, Dér Alex

Szilágyi Brigitta (Algebra és Geometria), Várkonyi Péter (Szilárdságtan)

Diszkrét elemekből álló tornyok összeomlásának kísérleti és elméleti modellezése Matematika és matematikai fizika II. díj
Berze Kiara Aisa Csima Géza (Algebra és Geometria) Körök ekvioptikus görbéi Matematika és matematikai fizika Jutalom
Czakó Tamás Burai Pál (Analízis és Operációkutatás) "Csúnya" egyenesek a síkon TTK Középiskolás kutatók I. díj
Giczi Alexandra Laura Kovács Edith Alice (Analízis és Operációkutatás) Többlépcsős gépi tanulással támogatott eljárás a gyártási selejtek szűrésére és elemzésére Gyártástudomány és -technológia II. díj + Audi különdíja
Lestyák Barnabás, Máté Lángi Hegedüs Pál (Algebra és Geometria) Titokmegosztás, véges testek TTK Középiskolás kutatók II. díj
Bakos Máté Bálint Molontay Roland (Sztochasztika) Matematika a filmvásznon TTK Középiskolás kutatók III. díj
Hetényi Klára Szilágyi Brigitta (Algebra és Geometria) Végtelen tagszámok összege TTK Középiskolás kutatók III. díj
Köller Donát Ákos Molontay Roland (Sztochasztika) Az egyetemi oktatók kutatási teljesítménye és hallgatói értékeléseik közötti összefüggés vizsgálata adattudományi eszközökkel (angol) Kihívások az alkalmazott pedagógiában III. díj + publikációs különdíj, EELISA TDK jelölés
Hamdi Fatma Viharos Zsolt János (SZTAKI) Hiányos adatok kezelésén alapuló kiugró érték detektálási algoritmus Jelfeldolgozás Jutalom

 

2023 OTDK

Hallgató Témavezető Dolgozat címe Szekció Helyezés
Kiss Csaba Vető Bálint (Sztochasztika) A világon élő legidősebb ember életkorának modellezése A matematika természettudományos alkalmazásai II. díj
Komálovics Ábel Molnár Lajos (Analízis) A Bures és a Hellinger távolság egy paraméteres kiterjesztése, és trace karakterizációk Analízis és sztochasztika II. díj
Zakar-Polyák Enikő Molontay Roland, Nagy Marcell (Sztochasztika) Fraktálos hálózatok jellemzőinek adatvezérelt és modell alapú vizsgálata Matematikai módszerek tagozat I. díj
Köller Donát Ákos, Vlaszov Artúr Szilágyi Brigitta (Geometria) Elsőéves hallgatók pandémia előtti és alatti bemeneti adatainak elemzése modern adattudományi eszközökkel Távolléti és távoktatás II. díj

Köpeczi-Bócz Ákos Tamás, Dobák Dávid, Széles Katalin

Szilágyi Brigitta (Geometria) Mérnökhallgatók geometriai gondolkodásának mérése van Hiele teszt segítségével Felsőoktatás pedagógiája II. díj
Szabó Attila József Szilágyi Brigitta (Geometria) A mozgókép, mint a motiválás és tudásátadás eszköze a matematikatanításban Matematika módszertan II. díj
Szűcs Ágnes Viharos Zsolt János (SZTAKI) Statisztikát és információelméletet integráló mértéket alkalmazó dinamikus algoritmus mesterséges neurális hálózat tanítására Mesterséges intelligencia 1. II. díj

 

2022 BME TDK

Hallgató Témavezető Dolgozat címe Szekció Helyezés
Komálovics Ábel Molnár Lajos (Analízis) A Bures és a Hellinger távolság egy paraméteres kiterjesztése, és trace karakterizációk Matematika I. díj + Dékáni Különdíj
Kiss Csaba Vető Bálint (Sztochasztika) A világon élő legidősebb ember életkorának modellezése Matematika II. díj
Szabó Csaba Lukács Erzsébet (Algebra) Ferde feloldás rétegezett algebrák fölött Matematika II. díj
Baráth László Molnár Zoltán Gábor (Algebra) A fixpont izomorfizmus extrakciója a Lambek-lemma gépi bizonyításából Matematika III. díj
Szűcs Ágnes Viharos Zsolt János (SZTAKI) Statisztikát és információelméletet integráló mértéket alkalmazó dinamikus algoritmus mesterséges neurális hálózat tanítására Matematika III. díj
Bernát Ádám Bálint Péter (Sztochasztika) Momentumok aszimptotikus viselkedése egy felújítási folyamatok által generált bolyongási modellben Matematika Jutalom
Szondi Máté Álmos Andai Attila (Analízis) A kvantummechanikai állapottér egy felbontása által indukált geometria Matematika Jutalom
Cséza Dávid Sándor Csaba (Sztochasztika) Különböző sorozatok megegyező összegekkel TTK Középiskolás kutatók I. díj
Köller Donát Ákos, Vlaszov Artúr Szilágyi Brigitta (Geometria) Elsőéves hallgatók pandémia előtti és alatti bemeneti adatainak elemzése modern adattudományi eszközökkel Kognitív tudomány II. díj
Szabó Zsolt László Burai Pál (Differenciálegyenletek) Az amerikai elektori rendszer és adaptációja az Európai Unióra TTK Középiskolás kutatók II. díj
Jóni Boglárka Hegedüs Pál (Algebra) Young tablók TTK Középiskolás kutatók III. díj
Tóth Szilárd Hunor Viharos Zsolt János (SZTAKI), Bárdos Ádám (Gépjárműtechnológia) Megerősítéses Tanulás Alapú Járműdrift Szabályozás Tabuláris Q-tanulással Közlekedés- és Járműirányítás Jutalom
Zelei Dániel Molnár Zoltán Gábor (Algebra) Normatív érzékenység érzelmi befolyásolás mellett, gyermekkorban Kognitív tudomány Jutalom

 

2021 BME TDK

Hallgató Témavezető Dolgozat címe Szekció Helyezés
Pfeifer Dániel Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek) Új mohó algoritmus vine-kopulák megépítésére Matematika I. díj + Rektori Különdíj
Fitos Bence Andai Attila (Analízis) A gömbfelület kvantumos elemi részecskéinek meghatározása reprezentációelmélet alkalmazásával Matematika II. díj + Matematika Különdíj
Juhász Adél Benedek Márton (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) Nyílt forráskódú szoftver előállítása kooperatív játékok nukleoluszának kiszámítására Matematika III. díj
Kiss Csaba G. Horváth Ákos (Geometria) Hiperbolikus tér egybevágóságainak szintetikus osztályozása Matematika III. díj
Kolok István Baksa Tasnádi Tamás (Analízis) Klasszikus és kvantum átképezhetőségi kérdések Matematika III. díj
Körtvélyesi Viktor Bárány Balázs (Sztochasztika) Önaffin halmazok dimenziója, szinguláris mátrixok esetén Matematika Jutalom
Mészáros Márton Horváth Illés Antal (MTA-BME Informatikai Rendszerek Kutatócsoport) Szerverklaszterek viselkedése különböző terhelés-elosztási elvek mellett Matematika Jutalom
Regős Krisztina Domokos Gábor (Szilárdságtan), G. Horváth Ákos (Geometria) Egy kétcsúcs tétel normális cella felbontásokra Geomatria (építész) I. díj + Rektori Különdíj
Polyák Enikő Molontay Roland, Nagy Marcell (Sztochasztika) Fraktálos hálózatok jellemzőinek adatvezérelt és modell alapú vizsgálata Modellezés és szimuláció I. díj
Tóth Szilárd Hunor Bárdos Ádám (GJT), Viharos Zsolt János (SZTAKI) Megerősítéses Tanulás Alapú Drift Mozgásszabályozó Rendszer Önvezető Járműhöz Járművek I. díj
Kreinicker Kata, Sipos Bence Szilágyi Brigitta (Geometria), Sótonyi Péter (SE, Érsebészet) A makroszkópikus időjárási viszonyok és kardiovaszkuláris problémák
kapcsolatának vizsgálata

Interdiszciplináris

I. díj
Sipos Bence, Kreinicker Kata Szilágyi Brigitta (Geometria), Lovas Gábor (Jahn Ferenc Kórház) Az időjárás hatásának vizsgálata a sürgősségi betegellátó osztályra neurológiai problémákkal felvett páciensek esetén Interdiszciplináris II: díj
Szesztay Ágoston Péter Bárány Balázs (Sztochasztika), Domokos Gábor (Szilárdságtan) Kövek Kopásának modellezése iterált függvényrendszerekkel - korlátok és lehetősége Geometria (építész) III. díj + Csonka Pál Tanszéki Különdíj
Hamdi Fatma Viharos Zsolt János (SZTAKI) Hiányos adatok kezelésén alapuló kiugró érték detektálási algoritmus Neurális hálózatok III. díj
Széles Katalin, Köpeczi-Bócz Ákos Tamás, Dobák Dávid Szilágyi Brigitta (Geometria) Mérnökhallgatók geometriai gondolkodásának mérése van Hiele teszt segítségével Kognitív tudomány III. díj
Szűcs Ágnes Viharos Zsolt János (SZTAKI) Mesterséges neurális hálózatok adaptív tanítása nagy mátrix technikával módosított Levenberg-Marquardt algoritmusba integrált információelméleti mértékekkel Neurális hálózatok III. díj
Molnár Barnabás Molnár Zoltán Gábor (Algebra) Hányféleképpen ítéljük meg a deduktív érveléseket? Kognitív tudomány Jutalom + A leginnovatívabb kognitív megoldás
Balogh Janka, Köpeczi-Bócz Ákos Tamás Szilágyi Brigitta (Geometria) Elsőéves hallgatók képességeinek hatékony felmérése Kognitív tudomány Jutalom
Széles Katalin, Sipos Bence Szilágyi Brigitta (Geometria), Berezvai Szabolcs (Műszaki Mechanika) Hogyan befolyásolta a tanulási szokásokat a pandémia? Kognitív tudomány Jutalom
Kreinicker Gábor Kiss Rita (Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika), Szilágyi Brigitta (Geometria) Mozgásszervi rendellenességek kimutatása és kategorizálása saját fejlesztésű eszközzel Biomechatronika Jutalom

 

2021 OTDK

Hallgató Témavezető Dolgozat címe Tagozat Helyezés
Gyenti Bálint Molnár Lajos (Analízis) Új eredmények lokális automorfizmusokról Analízis I. díj
Keliger Dániel Horváth Illés Antal (MTA-BME Informatiai Rendszerek) Sűrűség függő Markov-folyamatok gráf limeszeken epidemiológiai alkalmazásokkal Sztochasztika és statisztika I. díj
Szabó Csaba Lukács Erzsébet (Algebra) Erősen standardul rétegezett algebrák finitisztikus dimenziója Algebra III. díj
Eper Miklós Szirmai Jenő (Geometria) Fedések horo- és hiperszférákkal a 2- és 3-dimenziós hiperbolikus térben Geometria Különdíj
Kadlicskó Máté Lángi Zsolt (Geometria) Véges általánosított Minkowski-elrendezések Geometria Különdíj
Karl János Tóth Géza (SZIT) Metszési lemma a páratlan-metszési számra Kombinatorika és gráfelmélet Különdíj
Pálya Zsófia Szilágyi Brigitta (Geometria) Hallgatói tanulási folyamat online monitorozása Tanulás- és tanításmódszertan - tudástechnológia I. díj
Sipos Bence, Kreinicker Gábor Szilágyi Brigitta (Geometria) Ortopédiai előszűrő eszköz tervezése Biológiai fizika I. díj
Sipos Bence, Forrai Benedek Berezvai Szabolcs, Szilágyi Brigitta (Geometria) Egy innovatív kurzus mérnökhallgatók matematikai tanulmányainak motiválására Tanulás- és tanításmódszertan - tudástechnológia I. díj
Lukáts Gergely Dániel Molontay Roland (Sztochasztika) Statistical Analysis of the Reformed BME SET System Tanulás- és tanításmódszertan - tudástechnológia II. díj
Pintér József, Ragács Attila Molontay Roland (Sztochasztika) Magyar bajnoki labdarúgó-mérkőzések eredményének előrejelzése valószínűségi és gépi tanulási modellekkel Innováció a sportban II. díj
Stumphauser Nóra Séllei Beatrix (Ergonómia és Pszichológia Tsz.), Molontay Roland (Sztochasztika) Egyetemi teljesítmény előrejelzése pszichológiai faktorok és korábbi tanulmányi eredmények alapján Alkalmazott pszichológia

Különdíj

Sipos Bence Szilágyi Brigitta (Geometria) Kardiovaszkuláris problémák előrejelzése poliszomnográfiás adatok elemzésével Statisztikus fizika és áramlások Különdíj

 

2020 BME TDK

Hallgató Témavezető Dolgozat címe Szekció Helyezés
Gyenti Bálint Molnár Lajos (Analízis) Új eredmények lokális automorfizmusokról Matematika I. díj + Rektori Különdíj
Karl János Tóth Géza (SZIT) Metszési Lemma a páratlan-metszési számra Matematika I. díj
Keliger Dániel Horváth Illés Antal (MTA-BME Informatikai Rendszerek Kutatócsoport) Sűrűség függő Markov-folyamatok gráf limeszeken epidemiológiai alkalmazásokkal Matematika

II. díj

Szabó Csaba Lukács Erzsébet (Algebra) Erősen standardul rétegezett algebrák finitisztikus dimenziója Matematika II. díj
Kadlicskó Máté Lángi Zsolt (Geometria) Véges általánosított Minkowski-elrendezések Matematika III. díj
Ködmön Csenge Lili Lángi Zsolt (Geometria) Konvex sokszög beírt sokszögeinek extremális tulajdonságai Matematika III. díj
Kiss József Vető Bálint (Sztochasztika) Elefánt bolyongás általános lépéseloszlással Matematika

Jutalom

Pintér József Nagy Gábor Péter (Algebra) Egy NSUCRYTPO 2019 versenyfeladat algoritmikus továbbgondolása Matematika

Jutalom

Nguyen Vinh Hung Kiss Sándor (Algebra) Különböző részösszegű aszimptotikus bázisok Matematika Jutalom
Erős Gábor Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek) Gazdasági válság elemzése és előre jelezhetősége a valutaárfolyamok rejtett információi alapján Közgazdaságtan I. díj + Heller Farkas Alapítvány Különdíja
Sipos Bence, Kreinicker Gábor Szilágyi Brigitta (Geometria) Ortopédiai előszűrő eszköz tervezése Nukleáris technika és orvosi fizika I. díj, a Jövő Nukleáris
Energetikusaiért Alapítvány I. Különdíja
Kovács Péter Molontay Roland (Sztochasztika), Nagy Marcell (Sztochasztika) Box-covering algoritmusok összehasonlító elemzése Modellezés és szimuláció I. díj
Pintér József, Ragács Attila Molontay Roland (Sztochasztika) Magyar bajnoki labdarúgó-mérkőzések eredményének előrejelzése valószínűségi és gépi tanulási modellekkel Testnevelés és sporttudomány I. díj
Papp Ábrahám Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek) Okos otthonok fogyasztásának modellezése gépi tanulási technikákkal Fenntartható energetika II. díj + Magyar Mérnöki Kamara Energetika Tagozat Különdíja
Sipos Bence Szilágyi Brigitta (Geometria) Kardiovaszkuláris problémák előrejelzése poliszomnográfiás adatok elemzésével Nukleáris technika és orvosi fizika II. díj, a Jövő Nukleáris Energetikusaiért Alapítvány II. Különdíja
Stumphauser Nóra Molontay Roland (Sztochasztika), Séllei Beatrix (Ergonómia és Pszichológia Tsz.) Egyetemi teljesítmény előrejelzése pszichológiai faktorok és korábbi tanulmányi eredmények alapján Alkalmazott pedagógia II. díj

 

2019 BME TDK

Hallgató Témavezető Dolgozat címe Szekció Helyezés
Lukács Ferenc Sági Gábor (Algebra) Speciális struktúrák modellelméleti stabilitása Matematika I. díj + Matematika Különdíj
Keliger Dániel Horváth Illés Antal (MTA-BME Informatikai Rendszerek) Markov-folyamatok meanfield közelítése Erdős-Rényi gráfokon Matematika

I. díj + Rektori Különdíj

Eper Miklós Szirmai Jenő (Geometria) Fedések horo- és hiperszférákkal a 2- és 3-dimenziós hiperbolikus térben Matematika II. díj
Nagy Olivér Nagy Attila (Algebra) Egy félcsoportelméleti konstrukció alkalmazásai Matematika III. díj
Mikolás László Vető Bálint (Sztochasztika) Másodszomszédos rekordok közötti ugrások eloszlása bolyongásoknál Matematika

Jutalom

Mezei Szabolcs Molnár Zoltán Gábor (Algebra) Szintaxisfák redukció utáni méretére vonatkozó becslés a típusos lambda kalkulusban Matematika

Jutalom

Sipos Bence, Gyenge Ákos Sótonyi Péter (SE), Szilágyi Brigitta (Geometria) Érszakaszok CT felvételeinek automatikus szegmentálása és Gauss-leképzésének vizsgálata SE I. díj
Skoda Réka, Lukács Márk Becker Dávid (SE), Szilágyi Brigitta (Geometria) A myocardialis infarktus előfordulásának vizsgálata származtatott meteorológiai paraméterek függvényében SE I. díj
Szabó Brigitta, Lukács Márk Sótonyi Péter (SE), Szilágyi Brigitta (Geometria) Komplex meteorológiai mintázatok hatása a pulmonális embólia előfordulására SE II. díj
Baranyai Krisztina, Sipos Bence Fontanini Daniele Mariastefano (SE), Szilágyi Brigitta (Geometria) Az aorto-biiliacalis stent graft okklúziót befolyásoló radiomorfológiai és klinikai tényezők SE  
Sipos Bence, Forrai Benedek Berezvai Szabolcs, Szilágyi Brigitta (Geometria) Egy innovatív kurzus mérnökhallgatók matematikai tanulmányainak motiválására Kognitív tudomány és orvosi fizika I. díj, Pro Progressio Hallgatói Különdíj
Sipos Bence Nagy Balázs Vince, Szilágyi Brigitta (Geometria) Alvásadatok elemzése statisztikai és gépi tanuláson alapuló módszerekkel Kognitív tudomány és orvosi fizika II. díj, Morgan Stanley Leginnovatívabb Dolgozat Különdíj
Pálya Zsófia Szilágyi Brigitta (Geometria) Hallgatói tanulási folyamat online monitorozása Kognitív tudomány és orvosi fizika III. díj
Vízkeleti Áron Berezvai Szabolcs, Szilágyi Brigitta (Geometria) Hallgatói teljesítmény előrejelzése újszerű matematikai tesztelés segítségével Kognitív tudomány és orvosi fizika Jutalom