Új munkatársunk Milkovszki Tamás

Milkovszki Tamás 2017. 09. 01-től az Algebra Tanszék tanársegédje. Kutatási területe a projektív Finsler-metrizálhatóság. Témavezetője Muzsnay Zoltán.