BMETE90AX42

Tantárgy neve: 
A többváltozós analízis mérnöki alkalmazásai
Félév: 
2018/19/2
Kurzusok: 
X1, X2, X3, X4