BMETE92AF51

Tantárgy neve: 
Számítási módszerek a fizikában 1
Félév: 
2020/21/1
Kurzusok: 
T1, T2, T0