BMETE92MM39

Tantárgy neve: 
Bevezetés a kvantum-információelméletbe
Félév: 
2020/21/1
Kurzusok: