BMETE91MM01

Tantárgy neve: 
Kommutatív algebra és algebrai geometria
Félév: 
2020/21/1
Kurzusok: