BMETE92MM44

Tantárgy neve: 
Operátorelmélet
Félév: 
2021/22/1
Kurzusok: