BMETE92MM30

Tantárgy neve: 
Mátrixanalízis és kvantum-információelmélet
Félév: 
2021/22/1
Kurzusok: