Elhunyt Babcsányi István

Megrendülten tudatjuk, hogy 79 éves korában elhunyt Babcsányi István, az Algebra és Geometria Tanszék nyugalmazott adjunktusa.

Babcsányi István egyetemi tanulmányait Szegeden végezte matematika-fizika szakon. Végzése után 16 évig középiskolai tanárként dolgozott. 1985-ben került a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol nyugdíjba vonulásáig főállásban dolgozott. Tudományos kutatási területei az automaták algebrai elmélete és a félcsoportelmélet voltak. Sok problémával foglalkozott, tanulmányozta többek között a Mealy- és a Moore-automatákat, de van eredménye a nagy jelentőségű Černý-sejtés témakörében is. Egyetemi doktori fokozatát az automaták algebrai elmélete tárgyköréből szerezte. Doktori disszertációjának címe: Generálható kváziautomaták.

Egyetemi hallgatók számára három jegyzetet írt. A Typotex kiadásában megjelenő, hiánypótlónak számító, a matematikus és az informatikus hallgatók számára készített Algebrai automataelmélet című jegyzetében az automaták algebrai elméletének alapjait tárgyalja, rámutatva a véges automaták és a formális nyelvek közötti kapcsolatokra. Részt vett a Műegyetemi Kiadó  gondozásában megjelent, sikeres, négykötetes Matematika Feladatgyűjtemény első három kötetének írásában és technikai szerkesztésében. Ezekre a sokat forgatott munkákra ,,Babcsányi" néven hivatkoznak tanár kollégák és diákok egyaránt. Hosszú éveken keresztül volt az Algebra Tanszék tanulmányi felelőse, az ebből adódó feladatait magas szinten, mindenki megelégedésére látta el. Nagyszerűen lehetett együttműködni vele oktatási és kutatási feladatok kapcsán is. Összetéveszthetetlen humora sokunk számára emlékezetes marad. Több évtizedes kutató és oktató munkájának elismeréseként 2014-ben Apáczai Csere János-díjat kapott.

Emlékét megőrizzük.

Nagy Attila, Rónyai Lajos