ÚJABB 1. DÍJ A XXXIV. OTDK-N

Zeleny Klaudia, az alkalmazott matematikus MSc sztochasztika specializációjának hallgatója, a 2019-es Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Társadalomtudományi Szekciójában A kollégiumi lét hatásának vizsgálata az egyetemi teljesítményre című dolgozatával és előadásával 1. díjban részesült, emellett megkapta a KRE és az ELTE TáTK által felájánlott különdíjat is.

Klaudia a téma kutatását Molontay Roland (BME, MTA TKI)  és Szabó Mihály (BME KTH) témavezetésével Témalabor tárgyban kezdte meg, tudományos diákköri dolgozatának témavezetését is ők végezték.

 
Gratulálunk és további hasonló szép sikereket kívánunk hallgatónknak és témavezetőinek!