TTK TDK konferencia 2018. november 14.

KÍSÉRLETI FIZIKA-NANOTECHNOLÓGIA SZEKCIÓ

Helyszín: H. épület 607. terem

Zsűri elnök:   Dr. Mihály György (BME, Fizika Tanszék)
Zsűri tagok: Dr. Fehér Titusz (BME, Fizika Tanszék), Dr. Tapasztó Levente (MTA-EK, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet)
Titkár:          Dr. Bordács Sándor (BME, Fizika Tanszék)

 

0800   Balogh Nóra: Molekuláris elektronikai mérések elemzése neurális hálózattal
Konzulens: Dr. Halbritter András, Magyarkuti András

0825   Blum Balázs: Félvezetők fotovezetési tulajdonságainak vizsgálata mikrohullámú méréstechnikával
Konzulens: Dr. Simon Ferenc

0850    Brezovcsik Dániel: Exfoliált 1T Tantál-diszulfid alagútmikroszkópos vizsgálata
Konzulens: Dr. Nemes-Incze Péter

0915   Forrai Botond: LiFePO4 és LiNiPO4 mágneses rendeződéseinek vizsgálata nagy mágneses terekben
Konzulens: Dr. Bordács Sándor

0940   Kedves Máté: Lépések topologikus szupravezető állapotok vizsgálatára alkalmas grafénalapú áramkörök megvalósítása felé
Konzulens: Dr. Makk Péter

1005  szünet

1030  Kocsis Mátyás: A Rashba paraméter hangolása BiTeBr mintákban ionikus-folyadék kapuzással
Konzulens: Dr. Csonka Szabolcs

1055  Medveczky Zsófia: Vezikulák belsejében lejátszódó reakciók vizsgálata
Konzulens: Dr. Lagzi István László

1120  Szentpéteri Bálint: Nem-lokális spintranszport mérések grafén/BiTeBr heteroszerkezetekben
Konzulens: Dr. Makk Péter, Dr. Csonka Szabolcs

1145  Szombathy Dominik: Oxigénnel interkalált grafén - Cu(110) rendszer lokális elektronszerkezetének vizsgálata
Konzulens: Dr. Nemes-Incze Péter

1210  Török Tímea Nóra: Atomi skálájú kapcsolás Nb nanovezetékekben és Nb2O5 memrisztorokban
Konzulens: Dr. Halbritter András

1235  Vargha Noémi: Ponthibák keresése hexagonális bór-nitrid (h-BN) nanorétegekben
Konzulens: Dr. Fabien Massabuau, Dr. Halbritter András

_________________________________________________________________

KOGNITÍV TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: H épület 306. terem

Zsűrielnök:     Dr. Gaál Zsófia Anna
Zsűritagok:   Dr. Szőllősi Ágnes, Dr. Racsmány Mihály
Titkár:Dr. Zimmer Márta

 

0900   Adlan Leatitia: A magyarra fordított Peters Delusions Inventory validálása
Konzulens: Dr. Polner Bertalan, BME TTK, Kognitív Tudományi Tanszék

0925   Becske Melinda, Szabados Anikó: Szkizotípiás vonások összefüggése az emlékezeti mintázat-szétválasztás és –kiegészítés működésével
Konzulens: Dr. Polner Bertalan, Marián Miklós, Markója Ádám, BME TTK, Kognitív Tudományi Tanszék

0950  Fekete Zsuzsanna: Gátlósejtek kapcsolatrendszereinek elektrofiziológiai vizsgálata a prefrontális agykéregben
Konzulens: Andrási Tibor, MTA KOKI

1015  Könczöl Adél Éva: A hallási képzelet elektrofiziológiai korrelátumainak vizsgálata
Konzulens: Dr. Háden Gábor Péter, MTA TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

1040  Oláh Adrienn Réka:Az arcfelismerés perceptuális és emlékezeti teljesítményprofilja fejlődési diszlexiában
Konzulens: Dr. Németh Kornél, BME TTK, Kognitív Tudományi Tanszék

1105   Turzó Andrea: Hangingerek feldolgozásának pszichofiziológiai mutatói kutyáknál
Konzulens: Dr. Andics Attila, ELTE, Etológia Tanszék

1130   Varga Zsófia: Depresszió, szociális szorongás és megküzdési stratégiák a prosopagnosia tükrében
Konzulens: Dr. Németh Kornél, BME TTK, Kognitív Tudományi Tanszék

_________________________________________________________________

ELMÉLETI FIZIKA-MATEMATIKA SZEKCIÓ

Helyszín: H. épület 45/a terem

Zsűri elnök:   Dr. Takács Gábor (BME, Elméltei Fizika Tanszék)
Zsűri tagok: Dr. Asbóth János (MTA-Wigner Fizikai Kutatóközpont), Dr. Zimborás Zoltán (Analízis Tanszék), Dr. Kiss Sándor (Algebra Tanszék)
Titkár:          Dr. Hujter Mihály (BME, Differenciálegyenletek Tanszék)

 

0800   Varga Péter Tamás: Vajon mennyire komplex egy szimplex?
Konzulens: Dr. Domokos Gábor, Dr. Lángi Zsolt, Dr. Kovács Norbert Krisztián

0825   Dücső Márton: 3-reguláris gráfok minimális levélszámú feszítőfái
Konzulens: Dr. Wiener Gábor

0850    Szvák Edina: Önhasonló iterált függvényrendszerek közös fixponttal
Konzulens: Dr. Bárány Balázs

0915   Borsi Márton: Áramok az integrálható spinláncokban egy kvázi-klasszikus közelítésben
Konzulens: Dr. Pozsgai Balázs

0940   Frank György: Mágneses Weyl-pontok vizsgálata különböző spinrendszerekben
Konzulens: Dr. Pályi András, Dr. Csonka Szabolcs

1005  szünet

1030  Grabarits András József: Kvantum-statisztikák és munka statisztika fermionikus nano-rendszerekben
Konzulens: Dr. Zaránd Gergely

1055  Pataki Dávid: Összefonódás és dinamikus fázisátalakulás erősen korrelált rendszerekben
Konzulens: Dr. Dóra Balázs

1120  Szegleti András: A disszipáció kérdése egyszerű kvantumrendszerekben
Konzulens: Dr. Márkus Ferenc

1145  Tamás Gábor: Homofília hatásának modellezése a szociális hálózatokban
Konzulens: Dr. Török János

_________________________________________________________________

NUKLEÁRIS TECHNIKA-ORVOSI FIZIKA SZEKCIÓ

Helyszín: H. épület 46. terem

Zsűri elnök:   Dr. Czifrus Szabolcs
Zsűri tagok:  Dr. Major Péter, Dr. Osztheimer István, Dr. Rovni István, Dr. Veres Gábor         
Titkár:          Dr. Pokol Gergő

 

0800  Sipos Bence, Gyenge Ákos: Hasi aorta aneurizmákról készült CT felvételek automatikus szegmentálása és Gauss-leképzésének vizsgálata
Konzulens: Dr. Szilágyi Brigitta, Dr. Sótonyi Péter

0825  Mucza Szilvia: Gyógyszeres kezelés hatása a maláriapigment kristályok képződésére
Konzulens: Dr. Kézsmárki István

0850   Sudár Ákos: Proton CT - új diagnosztikai eszköz a rákos daganatok kezeléséhez
Konzulens: Varga-Kőfaragó Mónika

0915  Holló Csaba Tamás: Kísérleti hullámfrontszenzoros technológia fejlesztése a szürkehályog-betegség objektív diagnosztizálására
Konzulens: Dr. Erdei Gábor

0940   Hajas Tamás: Az időfüggő diffúzióegyenletet végeselem-módszerrel megoldó program fejlesztése
Konzulens: Babcsány Boglárka

1005  szünet

1030  Tóth Zsófia: A xenonlengés reaktorteljesítményre gyakorolt térbeli és időbeli hatásainak vizsgálata véges differencia módszerrel
Konzulens: Dr. Kis Dániel Péter

1055  Vavrik Márton: Tranziens magnetohidrodinamikai plazmahullámok radiális amplitúdóeloszlásának vizsgálata
Konzulens: Dr. Pokol Gergő

1120  Tóth Boglárka: Monte-Carlo szóráscsökkentő eljárás fejlesztése szabadúthossz-torzítás és fürkészminták alkalmazásával
Konzulens: Dr. Légrády Dávid

1145  Ványi András Szabolcs: Szuperkritikus nyomású víz fűtött csatornában történő áramlásának termohidraulikai vizsgálata
Konzulens: Csige András, Dr. Fehér Sándor