Témakiírások

Cím Oktató neve és tanszékecsökkenő sorrend Típus
Attraktorok approximációja káoszjátékkal Bárány Balázs (Sztochasztika Tanszék) TDK téma, Diplomamunka téma
Grafikus modellek Bolla Marianna (Sztochasztika Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
DC optimalizálás Burai Pál Differenciálegyenletek tanszék TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Karakterisztikus függvények stabilitása Dr. Kovács Sándor (Differenciálegyenletek Tanszék); Dr. Kalmár-Nagy Tamás (Áramlástan Tanszék) TDK téma
A pakolási lemma feltételeinek ellenőrzése Farkas Lóránt (Analízis tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma, PhD téma
Időben változó csatornák kapacitása Farkas Lóránt (Analízis tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma, PhD téma
Kivételes ortogonális polinomok G. Horváth Ágota (Analízis Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Kromatikus sorfejtés G. Horváth Ágota (Analízis Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Szélsőérték feladatok gömbbe írt poliéderekre konstansgörbületű terekben G. Horváth Ákos (Geometria Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Algebraic geometry Gyenge Ádám, Algebra és Geometria Tanszék TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma, phd
Algebrai geometria Gyenge Ádám, Algebra és Geometria Tanszék TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma, phd
The relationship between group representations and group structure Hegedüs Pál, Algebra Tanszék TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma, phd
Véges és affin Weyl csoportok tükrözésrészcsoportjai Hegedüs Pál, Algebra Tanszék TDK téma, phd
Algebrai deriválások konstansai Hegedüs Pál, Algebra Tanszék TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma, phd
Csoportreprezentációk és csoportstruktúra kapcsolata Hegedüs Pál, Algebra Tanszék TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma, phd
Reflection subgroups of finite and affine Weyl groups Hegedüs Pál, Algebra Tanszék TDK téma, phd
Constants of algebraic derivativations Hegedüs Pál, Algebra Tanszék TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma, phd
Csoportelméleti és reprezentációelméleti kutatások. Horváth Erzsébet (Algebra Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásainak kvalitatív tulajdonságai Horváth Róbert (Analízis Tanszék) TDK téma, Diplomamunka téma
Téglalapok elhelyezési problémái Hujter Mihály (Differenciálegyenletek Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Lineáris optimalizálás belsőpontos algoritmusai és általánosításaik (PhD témakiírás) Illés Tibor, Differenciálegyenletek Tanszék TDK téma
Gráfalgorimusok általánosításai mátrixokra Ivanyos Gábor (Algebra Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Additív reprezentációfüggvények Kiss Sándor (Algebra Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Új lehetőségek az ajánlórendszerek hatékony működtetésében Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek Tanszék) TDK téma, Diplomamunka téma
Túlhatározottság csökkentésének a lehetőségei a gépi-tanulásban Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek Tanszék) TDK téma, Diplomamunka téma
Többváltozós valószínűségi eloszlások modellezése vine-kopulák segítségével Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek Tanszék) TDK téma, Diplomamunka téma
Algoritmusok a Markov hálózatok felderítésére Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek Tanszék) TDK téma, Diplomamunka téma
Optimális polinom hálók és ezek szerkesztése Kroó András (Analízis Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Egy izoptikusokra vonatkozó izoperimetrikus probléma Lángi Zsolt (Geometria Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma
Kvantum-információelmélet Mosonyi Milán (Analízis Tanszék) TDK téma, Szakdolgozat téma, Diplomamunka téma

Oldalak