Tantárgyak

Tantárgy neve Tantárgy kódjacsökkenő sorrend Kurzusok
Valószínűségszámítás programozási feladatok BMETE91AM56
Kommutatív algebra és algebrai geometria BMETE91MM01
Gyűrűk és csoportok reprezentációelmélete BMETE91MM04
Algebrai és aritmetikai algoritmusok BMETE91MM08
Haladó gépi tanulás BMETE91MM20
Szemantika BMETE91MX10
Felsőbb 'Mathematica' BMETE929012
Számítási módszerek a fizikában 1 BMETE92AF51
T1, T2, T0
Harmonikus analízis elemei BMETE92AK33
Kalkulus 1 BMETE92AM36
T1, T0, A0, A1, TV, AV
Kalkulus 2 BMETE92AM37
Analízis 1 BMETE92AM38
T1, A1, A0, T0, TV, AV
Analízis 2 BMETE92AM39
Funkcionálanalízis 1 BMETE92AM40
Mértékelmélet BMETE92AM42
A0, T0, AV, TV
Numerikus analízis BMETE92AM43
Numerikus analízis BMETE92BG31
Komplex függvénytan BMETE92BG36
Funkcionálanalízis BMETE92BG37
Bevezetés a Matlab programozásba BMETE92MC14
Matematika MC BMETE92MC15
Informatika MC BMETE92MC19
Numerikus módszerek fizikusoknak BMETE92MF00
T0, T1, T2
Témalabor 1 BMETE92MM01
Témalabor 2 BMETE92MM02
Mátrixanalízis BMETE92MM03
Inverz szórási feladatok BMETE92MM08
Elliptikus peremérték-feladatok néhány osztályának numerikus megoldási módszerei BMETE92MM27
Bevezetés a kvantum-információelméletbe BMETE92MM39
Differenciálegyenletek és bifurkációk 1 BMETE937308

Oldalak