Deutschsprachige Mathematik 2 / Analysis 2
(2019 Frühjahr)

Tájékoztatásul a félév tananyaga
+ informatikusoknak lesz 3 óra kiegészi'tés!

Semesteranforderungen (Maschienenbau, Mechatronik)
Semesteranforderungen (Elektrotechnik, Informatik)

Elöadás lesz május 6. szerdán 14 órakor a Fourier traszf.-ról informatikusoknak és érdekl&oumk;döknek.

Elöadás jegyzet Potenzreihen

Elöadás jegyzet Taylor-Reihen (az utolsó képlet javitva, a videóban nem) A video linkje

Elöadás jegyzet Fourier-Reihen A video linkje

Elöadás jegyzet Funktionen-Grundlagen A video linkje

Elöadás jegyzet Funktionen-Ableitungen A video linkje

Elöadás jegyzet Funktionen-Kettenregel und Folgerungen A video linkje

Elöadás jegyzet Funktionen-Extremstellen A video linkje

Elöadás jegyzet Doppelintegral A video linkje

Elöadás jegyzet Volumenintegral A video linkje

Elöadás jegyzet Raumkurven ( 2 betühiba javitva, a videoban nem ) A video linkje

Elöadás jegyzet trennbare und exakte DGL

Elöadás jegyzet lineare DGL erster und zweiter Ordnung

Komplex elemi függvények bevezetés

Jegyzet a Fourier transzformációhoz, link a nyomtatott jegyzethez

Hausaufgaben: ...

Hf1, Hf2, Hf3, Hf4, Hf5, Hf6, Hf7, ábrák, Hf8, Hf9. a 7,8 feladatok kivételével

------------------------------------------------
Lehrstoff

demo a többváltozós függvényekhez: pdf-file

Mathematica demo a lineáris algebrához: Vektor-Matrix.cdf
Ehhez le kell töteni a Wolfram cdf player programot.

Vizsgaanyag (kolloquium és szigorlat): Prüfungsthemen
Szigorlati anyag az 1. félév anyagából zum Rigorosum

A szigorlati irásbelin 8 db. 3 pontos feladat lesz. A válaszokat indoklással kell megadni. A szóbeli 6 pontos lesz. A 2 x 30 = 60 pontot skálázzuk osztályzatra.

------------------------------------------------

e-mail:szilvasi@math.bme.hu