Felsőbb matematika informatikusoknak - Sztochasztika

A fél-félév folyamán a főbb témák:
 • 1. Valószínűségszámítás ismétlés (feltételes valószínűség, nevezetes eloszlások)
 • 2. Generátorfüggvény, elágazó folyamatok
 • 3. Poisson-pontfolyamat
 • 4. Centrális határeloszlás-tétel, nagy-eltérés tételek
 • 5. Markov-láncok
 • 6. Folytonos idejű Markov-láncok
 • 7. Statisztika (maximum likelihood-becslés, hipotézisvizsgálat: a várható érték tesztelése, nemparaméteres próbák)

 • Jegyzetek témánként. Nagyrészt a tárgy korábbi oktatója, Székely Balázs munkája. Ahol vannak megjelölve fejezetek, ott csak azok kellenek, nem a teljes jegyzet.
 • 1., 1. és 2.1. fejezetek
 • 2., 1. és 4. fejezetek
 • 3. (bizonyítások nem teljesek)
 • 4., első 23 dia
 • 5., első 4 fejezet
 • 6.
 • 7. 10-12. oldal (ML becslés, momentum becslés), 18. oldaltól (u-próba)
 • 7b. 67-76. oldal (u-próba, t-próba) - nekünk az elméleti háttér kevésbé kell, maga a próba leírása érdekes

 • Segédanyagok:
  Nevezetes eloszlások
  Standard normális eloszlás, t-eloszlás értékei
  Hipotézisvizsgálatok képletei


  A vizsgán feladatok szerepelnek majd!

  Feladatsorok témánként (folyamatosan bővül):
  1. feladatsor (Ismétlés)
  2. feladatsor (Generátorfüggvény, elágazó folyamatok)
  3. feladatsor (Poisson-folyamat)
  4. feladatsor (CHT, nagyeltérés-tételek)
  5. feladatsor (Markov-láncok)
  6. feladatsor (Folytonos idejű Markov-láncok)
  7. feladatsor (Statisztika)
  Minta vizsga feladatsor, megoldások (az egyik feladatsorhoz)
  Vizsgák: a vizsgák ideje a Neptunon, a helyszín minden alkalommal az IB115.