Mérnök informatikus szak, analízis (2), BSc (BMETE90AX57, BMETE90AX22)

Adatlapok

Követelményrendszer,
tantárgyi adatlap, tematika.

Egy gyakorló oldal (mateking)


Eredmények: (név nélkül, részleges Neptun-kóddal.) pdf, html

Jegyhatárok: 40,55,65,80 pont (%)

Régi képzésben indulóknak megajánlott jegy elfogadása.

A megajánlott jegyet az évközi zárthelyik átlaga alapján adjuk, a megajánlott jegy az "Eredmények" táblázatban látható. Csak a régi képzésben induló hallgatóknak ajánlunk meg vizsgajegyet, mert nekik az analízis szigorlat kötelező. A megajánlott jegy elfogadása mellett jelentkezzenek az "Analízis 2. informatikusoknak (BMETE90AX57) tárgy soron következő vizsgájára is, mert csak így tudjuk beírni a jegyet. (Nem kell megjelenni a vizsgán.) A megajánlott jegy a vizsga megírásával később javítható.

Előadások

A0 kurzus

Oktató: dr. Tasnádi Tamás

időhely
hétfő, 12:15-13:50 (5 perc szünettel)IB028
szerda, 12:15-13:50 (5 perc szünettel)IB028

B0 kurzus

Oktató: Bodrogné dr. Réffy Júlia

időhely
hétfő, 12:15-14:00E1B
szerda, 12:15-14:00E1B

Jegyzetek az előadáshoz


Gyakorlatok

kódidőhely (tantermi oktatás esetén)oktató
A01péntek, 8-10hR504Tasnádi Tamás
A02péntek, 8-10hR506Horváth Miklós
A03péntek, 8-10hR505Schuszter Miklós
A05csütörtök, 12:15-14hE407Gyenti Bálint
A06kedd, 10-12hR505G. Horváth Ákosné
A07kedd, 10-12hR504Pitrik József
A08kedd, 8-10hR504Takács Balázs
A09kedd, 8-10hR505G. Horváth Ákosné
A10kedd, 8-10hR506Pataki Gergely
A11kedd, 12-14hR504G. Horváth Ákosné
A12csütörtök, 10-12hR504Szabó Sándor
A13kedd, 15-17hR504Nagy Noémi
A14kedd, 15-17hR505Pataki Gergely
A16péntek, 12-14hR504Tasnádi Tamás
A17csütörtök, 12-14hR506Takács Balázs
A18csütörtök, 12-14hR504Szabó Sándor
A19csütörtök, 12-14hE401Bodrogné Réffy Júlia
i1 (IMSC)kedd, 15-17hE305cPitrik József
i2 (IMSC)kedd, 10-12hR507Takács Balázs
i3 (IMSC)kedd, 12-14hR507Pataki Gergely
(A táblázat a fejlécre kattintva rendezhető.)

Jegyzetek a gyakorlathoz

Zárthelyik

Zárthelyiken, vizsgákon csak a deriválttáblázat használható. Régi zárthelyi és vizsga feladatsorok.

1. Zárthelyi

Koordinátái: 2023. április 13. (7. hét csütörtök), 8-10h. Terembeosztás.
Anyaga: Közönséges differenciálegyenletek. (szétválasztható változójú, homogén és inhomogén elsőrendű lineáris differenciálegyenlet, helyettesítéssel megoldható differenciálegyenletek, iránymezők, izoklinák, magasabb rendű lineáris, állandó együtthatós differenciálegyenletek, külső-, belső rezonancia)
Lineáris rekurzióval megadott sorozatok. (Fibonacci-típusú sorozatok.)
Numerikus sorok (geometriai sor, majoráns, minoráns kritérium, hányados-, gyök- és integrálkritérium, pozitív tagú sorok hibabecslése, Leibniz-sor, abszolút és feltételes konvergencia).
Konzultációk:
Várhatóan 2023. április 12. (szerda), 8:15-9:45, online, MS-Teams csoport.
alfa variáns, és alfa variáns megoldása,
béta variáns, és béta variáns megoldása.

1. Pót-/javító zárthelyi

Javító zh-ra 2023.05.1-én (a zh-t megelőző hétfő) éjfélig az űrlap kitöltésével jelentkezzenek! (Pótlásra nem kell jelentkezni, a pótló hallgatóknak automatikusan biztosítunk helyet.) A javító zh-t nem kötelező beadni, de aki beadja, az 40%-ig ronthat is.

Koordinátái: 2023. május 4. (10. hét csütörtök), 8-10h, terembeosztás.
Anyaga: Az 1. zh-val megegyező.
alfa variáns, és alfa variáns megoldása,
béta variáns, és béta variáns megoldása.

2. Zárthelyi

Koordinátái: 2023. május 25., (13. oktatási hét csütörtök), 8-10h, terembeosztás.
Anyaga: Függvénysorok. (Alapvető definíciók, egyenletes konvergencia, Weierstrass kritérium, határfüggvény folytonossága, tagonkénti integrálhatóság, deriválhatóság, hatványsorok, konvergenciasugár, konvergencia tartomány, hatványsorok tulajdonságai, Taylor-polinomok, a geometriai sor összegképletére visszavezethető Taylor-sorok, binomiális sor.)
Többváltozós valós függvények differenciálása. (Többváltozós függvények, határértéke, folytonossága. Parciális deriváltak, totális derivált (gradiens), elégséges feltétel a totális derivált létezésére. Felület érintő síkja. Iránymenti derivált definíciója, számolása. Összetett függvény deriválása. Többváltozós függvények szélsőértékszámítása.)
Többes integrálok eleje. (Kettős integrál téglalapon és normál tartományon.)
Konzultáció: 2023. május 22. (hétfő) 17:00-18:30, IB027 terem (TT)
Alfa zárthelyi dolgozat és megoldása,
béta zárthelyi dolgozat és megoldása.

2. Pót-/javító zárthelyi

Koordinátái: 2023. június 5. (pótlási hét hétfő), 8-10h, IB028, Q-I termek. (teremnyitás: 8:15, zh írás: 8:30-9:45) terembeosztás.
Anyaga: Az 2. zh-val megegyező.
alfa zárthelyi dolgozat és megoldása, béta zárthelyi dolgozat és megoldása.

Díjköteles pótlás

Koordinátái: 2023. június 13. (vizsgaidőszak 1. hete, kedd), 8-10h, Q-I terem.
Anyaga: az 1. vagy a 2. zárthelyivel megegyező.
A zárthelyire a Neptunban jelentkezni kell! A zárthelyit csak pótlási szándékkal írható meg.
Feladatok és megoldás (1. zárthelyi), feladatok és megoldás (2. zárthelyi).
Megtekintés: ...

Vizsgák

konzultációvizsgafeladatsorok
2023.06.12. 8:15-9:45, T601/2 terem2023.06.13. 8-10h kifejtős rész megoldása, teszt megoldása indoklással
2023.06.19. 14:15-15:45, QBF09 terem2023.06.20. 8-10h kifejtős rész megoldása, teszt megoldása indoklással
2023.06.26. 9:00-tól, IE220 terem.2023.06.27. 8-10h, Q-I terem kifejtős rész megoldása, teszt megoldása indoklással
2023.07.03. 8:15-9:45, MS-Teams, online konzultáció anyaga2023.07.04. 8-10h, Q-I terem kifejtős rész megoldása, teszt megoldása indoklással
A 2023. július 4-i vizsga terembeosztása: mindenki a Q-I teremben írja meg a dolgozatot.

Megtekintés: vizsga napján 12:00-13:00, H.45 terem.
VD4 eredmények (részleges neptun-kóddal).
Tasnádi Tamás honlapja, Info Site.
Utolsó frissítés (last modified): 2023.07.04.