Wettl Ferenc
honlapja
WF

Matematika A2b (BMETE90AX02 K0) - 2014/15

TANANYAG

 • A félév első felében tanult lineáris algebra anyaghoz egy folyamatosan frissített és javított jegyzet szolgál, mely innen letölthető (V.2015-03-16).
 • A félév második fele legnagyobb részben a Thomas 3. kötetére épül, de van némi kiegészítés a lineáris algebra jegyzetben is a Jacobi-mátrixról. A Thomas prezentációi letölthetőek a kiadó honlapjáról.
 • A tananyaghoz feladatok a (régi és új) gyakorlatokra összeállított anyagokon kívül a régi példatárainkban találhatók. A 2. kötetben a többváltozós függvények, és a lineáris algebra, a 3. kötetben a számsorok, a hatvány- és Fourier-sorok.

Vizsgatematika

Letölthető innen.

Eredmények

Vizsgák

 1. feladatok és a megoldás első és második oldala.
 2. feladatok és a megoldás első és második oldala.
 3. feladatok és a megoldás.
 4. feladatok (4c javítva) és a megoldás első (javított) és második oldala.

ZH

 1. ZH: március 26, 16:15-18:00
  • A-I: K234
  • J-R: KF51 (AudMax)
  • S-Z: StNagy

  A ZH feladatai és megoldásai.

 2. ZH: április 30, 16:15-18:00
  • A-I: K234
  • J-R: KF51 (AudMax)
  • S-Z: StNagy

  A ZH feladatai és megoldásai.

  Várható gyakorlati feladattípusok:

  • számsorok konvergenciakritériumai (hányados, gyök, Leibniz, integrál, összehasonlító...), p-sorok,
  • hatványsor konvergenciatartománya (a végpontokkal),
  • hatványsor összege mértani sor, teleszkóp összeg esetén és tagonkénti deriválással/integrálással,
  • Fourier-sor nagyon egyszerű, 2π szerint periodikus függvényre,
  • többváltozós függvény gradiense, iránymenti deriváltja,
  • lineáris közelítése, grafikon érintősíkja, differenciál (megváltozás becslése),
  • 2- vagy 3-változós függvény lokális szélsőértéke, 2-változós nyeregpontja,
  • kétváltozós függvény integrálja téglalapon

  Várható elméleti (de esetleg számolással megoldható) kérdések témái:

  • sor konvergenciájának definíciója, abszolút és feltételes konvergencia fogalma, tulajdonságai
  • Taylor-polinom és Taylor-formula
  • binomiális sor,
  • teljes differenciál definíciója – jelentése
  • iránymenti derivált tulajdonságai, kapcsolata a gradienssel
  • Jacobi-mátrix,
  • 2-változós függvény integrálhatóságának fogalma
 • PótZH: május 11 hétfő 16-18, StNagy
 • PótpótZH: pótlási héten

A 1. pótZH és a 2. pótZH feladatai és az 1. és a 2. megoldásai.

GYAKORLATOK

Régi és új feladatsorok itt.

KONZULTÁCIÓK

Konzultáció azoknak, akik elakadtak, és konkrét kérdéseik vannak:

 • 2015-03-05 14:15 E205
 • 2015-03-12 16:15 H607

ELŐADÁSOK

Az előadások ideje és helye: hétfő és csütörtök 12:15 StNagy.

Régi feladatsorok ZH-ra, vizsgára

ebben a könyvtárban találhatóak.
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!