Oktatás a 2021/2022 tavaszi félévben

Matematika A2a - Vektorfüggvények (GTK műszaki menedzser szak)

előadás: hétfő 10:15–12:00 (QAF15) és kedd 10:15–12:00 (QAF16)
gyakorlatok: szerda 14:15–16:00 és péntek 12:15–14:00
tárgykövetelmény, ütemterv
1. zh: március 28. hétfői előadás idejében (10-12)
2. zh: április 25. hétfői előadás idejében (10-12)
Pótzh: május 16. hétfői előadás idejében (10-12)
Pótpótzh: május 28. 10 órakor (összevontan a két zh anyaga; Neptunban a Díjköteles pótlást kell felvenni)

Vizsgajegy kiszámolása

Zh-pontszám:
Bónuszpontok:
Vizsgapontszám:


Vizsga feladatsorok és megoldások:
  1. vizsga (2022. május 26.) feladatai és végeredményei
  2. vizsga (2022. június 1.) feladatai és végeredményei
  3. vizsga (2022. június 7.) feladatai és végeredményei
  4. vizsga (2022. június 14.) feladatai és végeredményei
  5. vizsga (2022. június 21.) feladatai és végeredményei

Előadások diái:
  1. előadás (február 14.) Improprius integrál
  2. előadás (február 15.) Másodfajú improprius integrál
  3. előadás (február 21.) Vektorok
  4. előadás (február 22.) Síkok és egyenesek egyenlete (a 8. dián (13-15/18) két egymástól független feladat szerepel)
  5. előadás (február 28.) Az n dimenziós valós tér vektorai (utolsó dia javítva, kiegészítve)
  6. előadás (március 1.) Mátrixok
  7. előadás (március 7.) Lineáris egyenletrendszerek
  8. előadás (március 8.) Komplex számok
  9. előadás (március 21.) Mátrixok rangja
10. előadás (március 22.) Mátrixok determinánsa
zh-készülés (március 26.) feladatok és megoldás
11. előadás (március 29.) Lineáris transzformációk és sajátértékek és sajátvektorok
12. előadás (április 4.) Többváltozós függvények
13. előadás (április 5.) Mátrixok diagonalizálása
14. előadás (április 11.) Lokális szélsőértékek
15. előadás (április 12.) Feltételes szélsőérték
16. előadás (április 26.) Kétváltozós integrálás
17. előadás (május 2.) Háromváltozós integrálás
18. előadás (május 3.) Sorozatok
19. előadás (május 9.) Numerikus sorok
20. előadás (május 10.) Hatványsorok
21. előadás (május 17.) Taylor-sorok

  1. gyakorlat (február 16.) feladatsor és megoldás
  2. gyakorlat (február 23.) feladatsor és megoldás
  3. gyakorlat (március 2.) feladatsor és megoldás
  4. gyakorlat (március 9.) feladatsor és megoldás
  5. gyakorlat (március 16.) feladatsor és megoldás
  6. gyakorlat (március 23.) feladatsor és megoldás
  7. gyakorlat (március 30.) feladatsor és megoldás
  8. gyakorlat (április 6.) feladatsor és megoldás
  9. gyakorlat (április 13.) feladatsor és megoldás
10. gyakorlat (április 27.) feladatsor és megoldás
11. gyakorlat (május 4.) feladatsor és megoldás
12. gyakorlat (május 11.) feladatsor és megoldás
13. gyakorlat (május 18.) feladatsor és megoldás

elméleti tudásanyag a vizsgára
képletgyűjtemény (Maclaurin-sorokkal kiegészítve)
elemi függvények deriváltakkal
Korábbi 1. zh-feladatsorok: 2018, 2019, régebbi gyakorlósor, új gyakorló feladatsor végeredményekkel
Idén az 1. zh-ban mátrix rang/determináns helyett komplex számos feladat lesz, ehhez gyakorlófeladatsor (4. feladat végeredménye javítva).
Korábbi 2. zh-feladatsorok: 2018, 2019, régebbi gyakorlósor (sajnos idén ezek kevésbé relevánsak), új gyakorló feladatsor végeredményekkel
2018-as vizsgák feladatsorai: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és végeredményei/megoldásvázlatai: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
2019-es vizsgák feladatsorai: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és végeredményei/megoldásvázlatai: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
(Mivel a zh-k anyaga változott, így a vizsgafeladatsorok tematikája is kismértékben változni fog.)

Ajánlott irodalom:


az előző félév A1a tárgyának honlapja


Fogadóóra e-mailes (horvathm at math . bme . hu) egyeztetés alapján.